Gà Đông Tảo 1 Ngày Tuổi -Trại gà Hoàng Tuân

Liên Hệ

Liên Hệ: 0902.401.495 - 0968.417.090

Hoàng Tuân cung cấp các loại gà Đông Tảo bố mẹ giống, gà Đông Tảo con, gà Đông Tảo trưởng thành thuần chủng với nhiều kích thước, cân nặng và độ đẹp dáng khác nhau. 

Chúng tôi nhận giao hàng trên toàn quốc - an toàn - uy tín - đảm bảo chất lượng gà Đông Tảo bố mẹ tốt- con tốt.

Gà đông tảo 1 ngày tuổi giống gà thuần chủng

Trang trại gà Đông Tảo Hoàng Tuân chuyên cung cấp gà giồng khỏe mạnh và đồng đều không dị tật. Gà Đông Tảo con mới nở đảm bảo thuần chủng, chân to và giống đẹp.

Gà mái Đông Tảo nuôi lấy trứng đẻ liên tục, mỗi đợt, một con đẻ khoảng 15 trứng. Sau một tháng, gà sẽ đẻ trở lại. Từ khi nuôi đến khi gà bắt đầu cho trứng khoảng 8 tháng. Với những hộ nuôi gà Đông Tảo lấy trứng và con giống như anh Chính, để tiết kiệm chi phí, gà sẽ được "t